Kategorie
prawnik OZE

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

 

Problem z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

 

Real Estate Magazine jest ważnym magazynem specjalistycznym skierowanym do deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci jest partnerem dla wielu firm z tej branży, którym od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi prawne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz.

Na łamach październikowego Real Estate Magazine pojawił się mój artykuł. Tym razem opisałem problemy, na jakie natrafiają przedsiębiorcy z branży deweloperskiej, próbując przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej. Przedstawiłem także garść konstruktywnych rozwiązań, stosowanych przez Klientów Kancelarii.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: Problem z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Niezbędnik dewelopera – Real Estate Magazine

Serdecznie zachęcam do lektury!

Ponadto, jeżeli jesteś deweloperem lub właścicielem nieruchomości i napotkałeś na trudności przy przyłączeniu do sieci i chciałbyś skonsultować swój problem z doświadczonym prawnikiem, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Świadczymy specjalistyczne usługi prawne w zakresie prawa energetycznego dla deweloperów oraz zarządców i właścicieli nieruchomości

Kategorie
prawnik OZE

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

własna sieć dystrybucyjna – artykuł radcy prawnego Grzegorza Mikosa dla Real Estate Magazine

Zachęcam do lektury mojego artykułu, który został opublikowany przez Real Estate Magazine w czerwcu 2021 r.

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości – Real Estate Magazine

Kategorie
Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy

15 czerwca 2021 r. na konferencji pn. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym,

Tematyka

 

Rosnące ceny energii elektrycznej i ciepła mają istotny wpływ na konkurencyjność zakładów przemysłowych działających na terenie Polski. 

Przewiduje się, że w nadchodzących latach energia elektryczna i ciepło będą drożeć. Polski biznes, dążąc do utrzymania konkurencyjności, z coraz większą życzliwością rozważa inwestycje we własne moce wytwórcze. 

Przedstawiłem Słuchaczom uwarunkowania regulacyjne dla inwestycji we własne źródła kogeneracyjne. 

Odbiorcy dowiedzieli się m.in., jakie modele zastosować żeby uniknąć konieczności uiszczania opłat dystrybucyjnych (tzw. autokonsumpcja).

Ponadto, przedstawiłem dostępne na rynku systemy wsparcia dla kogeneracji.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym - Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Odbiorcy

Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną, która – jeżeli projektowane zmiany zostaną uchwalone –  zmieni obecnie istniejący kształt rynku energii elektrycznej w Polsce.

Tematyka

 

Dnia 2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Odejście od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich jest jedną spośród istotnych zmian, jakie projektowana ustawa wprowadzi na polskim rynku energii. 

W toku szkolenia poruszyłem takie tematy, jak:

  1. Projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów
  2. Schyłek systemu opustów – szanse dla przedsiębiorstw obrotu
  3. Obywatelskie społeczności energetyczne
  4. Taryfy dynamiczne i odpowiedź odbioru

Ponadto przedstawiłem Słuchaczom informacje o projektowanych przepisach w zakresie instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw - Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy

Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze nie jest już tylko ciekawostką przyrodniczą, ale także problemem politycznym.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza określone zostały w głównej mierze w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz w  aktach prawa miejscowego. 

 Znam praktyczne problemy związane ze stosowaniem w gminie przepisów w zakresie ochrony powietrza. Doradztwo w tym zakresie jest ważnym elementem mojej praktyki prawniczej.

Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami.

Tematyka

 

Program:

 

I. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych – uwarunkowania prawne ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gminy 


1. Czym jest program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych
2. Opracowanie i uchwalenie programu ochrony powietrza
3. Obowiązki gmin
4. Kary administracyjne


II. Uchwały antysmogowe


1. Uwarunkowania prawne
2. Uchwały antysmogowe w orzecznictwie


III. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

IV. Gminne dotacje na ochronę środowiska – uwarunkowania prawne


1. Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji
2. Gminne dotacje w orzecznictwie sądów
3. Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisjiV. Czyste Powietrze i Mój Prąd – rola gminy

VI. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

VII. Elektromobilność w gminie – uwarunkowania prawne

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska- Grzegorz Mikos