O mnie

Specjalizuję się w prawie energetycznym oraz w systemach wsparcia OZE.

Jestem radcą prawnym. Należę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz do stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce. Od 2012 r. zajmuje się prawem gospodarczym, tj. regulacjami, poprzez które polski oraz unijny prawodawca ingerują w sposób prowadzenia biznesu.

W 2015 r., podejmując pracę w Urzędzie Regulacji Energetyki, rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym. Regulacja w energetyce stała się dla mnie nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją. Bardzo wymagającą. Każdy prawnik, który wybiera specjalizację w zakresie prawa energetycznego, wchodzi na ścieżkę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy. Przepisy dotyczące energetyki zmieniają się bowiem bardzo często.

Mam praktyczne doświadczenie w zakresie m.in. udzielania koncesji, a także systemów wsparcia OZE (system aukcyjny, sprzedaż niewykorzystanej energii, świadectwa pochodzenia). Pracowałem przy regulacji działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (tzw. IRiESD). Ponadto, podejmowałem interwencje na rzecz odbiorców energii elektrycznej.

Brałem udział w spotkaniach międzynarodowych grup roboczych w ramach CEER oraz w posiedzeniach komisji sejmowych. Mam także doświadczenie w występowaniu przed sądami.

Od czerwca 2020 r. współpracuję z kancelarią Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p.

Grzegorz Mikos

Dzielę się wiedzą
Prowadzę szkolenia
Jestem prelegentem na konferencjach

Prowadząc szkolenia mówię o bardzo złożonych sprawach w sposób możliwie prosty i przystępny. Cenie sobie energię sali szkoleniowej oraz atmosferę konferencji. Zachęcam do zapoznania się z wydarzeniami z ostatnich kilkunastu miesięcy, w których brałem aktywny udział jako wykładowca lub prelegent.

Szkolenie pt.

Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce

Szkolenie skierowane do radców prawnych i aplikantów radcowskich, które odbyło się 3 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie.

Celem szkolenia było przekazanie podstawowych informacji o prawie energetycznym i regulacji w energetyce. Omówiłem zagadnienia, które sprawiają problemy praktykom w codziennej pracy. Dzieliłem się doświadczeniem, udzielając praktycznych wskazówek, które mogą ułatwić pracę z ustawą – Prawo energetyczne radcom prawnym i aplikantom.

Przybliżyłem koleżankom i kolegom z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie znaczenie takich pojęć jak m.in. unbundling, przedsiębiorstwo energetyczne zintegrowane pionowo, Third Party Access w ustawie – Prawo energetyczne, sprzedawca z urzędu, sprzedaż rezerwowa i wiele innych.

Szkolenie pt.

Wytwarzanie energii z OZE – systemy FIT/FIP, aukcje i świadectwa pochodzenia

Szkolenie skierowane do radców prawnych i aplikantów radcowskich, odbyło się 11 maja 2020 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie. W związku z pandemią covid-19, szkolenie było transmitowane on-line.
Poza solidną porcją wiedzy na temat świadectw pochodzenia, aukcji OZE oraz sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w ramach instrumentów FIT i FIP, słuchacze mogli dowiedzieć się m.in.:

  • czym się różni bilansowanie handlowe od bilansowania systemu,
  • kiedy nie jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,
  • co to jest kolorowanie energii i kto ma obowiązek kolorować energię,
  • czym różni się gwarancja od świadectwa pochodzenia.

Konferencja

Ropa Naftowa i Gaz Ziemny w Polsce

Konferencja odbyła się 16 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Klimatu. Specjaliści z Ministerstwa Klimatu i Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego przybliżyli procedury koncesyjne, omówili obszary dedykowane do IV rundy przetargowej oraz przedstawili perspektywy odkrycia nowych złóż węglowodorów.
W trakcie ok. 20 minutowego wystąpienia przybliżyłem przedstawicielom sektora upstream specyfikę tzw. postępowania kwalifikacyjnego, uregulowanego w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.

Zapraszam do współpracy przy wspólnych projektach

Zadzwoń już teraz!