O mnie

Kieruje pracami zespołu prawa energetycznego Kancelarii. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa energetycznego, inwestycji w odnawialne źródła energii oraz pomocy publicznej.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa energetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych, spółek obrotu, sprzedawców energii, gazu ziemnego, oraz odbiorców energochłonnych i przemysłowych. Doradza w zakresie negocjacji strategicznych umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu dla odbiorców przemysłowych oraz umów PPA odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Od 2017 doradza przy zawieraniu umów Corporate PPA na polskim rynku. Reprezentuje prawnie odbiorców energii z OZE, spółki obrotu energią oraz wytwórców energii z OZE przy negocjowaniu umów Corporate PPA w modelu fizycznej dostawy jak i Corporate PPA opartego na rozliczeniu finansowym.
Posiadam praktyczne doświadczenie poparte jawnymi referencjami, w 2022 r. doradzaliśmy spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu umowy CPPA – Corporate PPA, zapewniającej zieloną energię z farmy wiatrowej Polska III o mocy zainstalowanej 132 MW. Jest to jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. W 2020 doradzał prawnie przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA (Corporate PPA ) obejmującej sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 64 MW zlokalizowanej w Witnicy. Była to wówczas jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. W 2022 r. doradzał FW Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialności przy zawarciu fizycznej umowy sprzedaży energii wygenerowanej w farmie wiatrowej o mocy 5 MW do odbiorców końcowych w fizycznym modelu Corporate PPA. .

Grzegorz Mikos

Dzielę się wiedzą
Prowadzę szkolenia
Jestem prelegentem na konferencjach

Prowadząc szkolenia mówię o bardzo złożonych sprawach w sposób możliwie prosty i przystępny. Cenie sobie energię sali szkoleniowej oraz atmosferę konferencji. Zachęcam do zapoznania się z wydarzeniami z ostatnich kilkunastu miesięcy, w których brałem aktywny udział jako wykładowca lub prelegent.

Szkolenie pt.

Umowy Corporate PPA w Polsce

Szkolenie dla jednego z największych międzynarodowych deweloperów OZE.

Radca prawny Kacper Skalski przedstawił praktyczne aspekty sporządzania umów Corporate PPA w Polsce. Szkolenie zostało poprowadzone na podstawie doświadczeń kancelarii, która doradzała prawnie przy wielu umowach Corporate PPA, które funkcjonują w Polsce.

Szkolenie pt.

Obrót energią elektryczną w Polsce

Szkolenie dla jednej z czołowych spółek energetycznych z Ukrainy. Prawnicy Kancelarii przekazali kadrze kierowniczej ukraińskiego przedsiębiorstwa energetycznego szereg praktycznych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie energii elektrycznej w Polsce.

Konferencja

Development odnawialnych źródeł energii w Polsce

Szkolenie dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego z obszaru Europy Wschodniej. Prawnicy Kancelarii przekazali informacje dotyczące prawnych aspektów inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce.

Zapraszam do współpracy przy wspólnych projektach

Zadzwoń już teraz!