Kancelaria Regulacyjna

radca prawny - prawo energetyczne

Zapewniam ekspercką pomoc firmom z branży energetycznej. Pomagam rozwiązywać problemy prawne związane z energią elektryczną.

Od 2012 r. zajmuję się regulacjami, poprzez które polski oraz unijny prawodawca ingerują w sposób prowadzenia biznesu.
 
W 2015 r., podejmując pracę w Urzędzie Regulacji Energetyki, rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym.

Od sierpnia 2020 r. współpracuję z kancelarią  RSP Legal – Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p., gdzie zajmuje stanowisko prawnika zewnętrznego (ang. of counsel). 

Jeżeli rozwijasz biznes w branży energetycznej, chcesz przygotować firmę do udziału w aukcji OZE lub napotykasz na problemy regulacyjne, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Prawo energetyczne w firmie

Problemy z pogranicza prawa i energetyki są codziennością hoteli, centrów handlowych, parków logistycznych czy centrów przetwarzania danych. Duże zużycie energii to nie tylko znaczący wydatek, ale także duże możliwości. Rozwiązuję problemy z zakresu prawa energetycznego, z jakimi boryka się biznes. Przygotowuję opinie prawne, które pomagają podejmować nawet trudne decyzje. Uczestniczę w sporządzaniu strategii rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prawne planowanym przedsięwzięciom.

Specjalistyczne doradztwo dla branży OZE

Moja praktyka w ramach zespołu prawa energetycznego RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. obejmuje specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa energetycznego oraz systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE). Wąska specjalizacja umożliwia szybkie rozwiązywanie złożonych problemów prawnych. 

W ramach praktyki zespołu prawa energetycznego kancelarii RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. zapewniam eksperckie wsparcie firmom z branży energetycznej – zarówno tym o ugruntowanej pozycji na rynku, jak również energetycznym start – upom. Wyjaśniając zawiłe regulacje w prosty sposób zapewniam wsparcie prawne osobom, które dopiero przymierzają się do inwestycji w OZE.
 

Doradztwo prawne dla energetyki

Sektor energetyczny podlega nieustannym przemianom. Jeszcze kilka lat temu inwestycje w nowe moce wytwórcze zarezerwowane były dla wielkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz międzynarodowych koncernów. Dynamiczny rozwój technologii oraz liberalizacja przepisów w ostatnich latach sprawiły, że inwestycje w farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy biogazownie stały się dostępne dla coraz większego grona przedsiębiorców. Również tych, dla których wytwarzanie czy dystrybucja energii elektrycznej nie są podstawową działalnością. Pomagam stawić czoła wyzwaniom, które wiążą się z inwestycją w wytwarzanie energii z OZE. Ponadto, zapewniam specjalistyczne wsparcie firmom, które wykorzystują energię z OZE w swojej działalności.

Współpraca z prawnikami zespołu prawa energetycznego RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. pozwala na wypracowanie optymalnej formuły prowadzenia biznesu i uniknięcie zagrożeń wynikających z niestabilnego otoczenia prawnego. Doświadczenie zdobyte w organach administracji rządowej, a także znajomość realiów biznesowych pozwalają na znalezienie optymalnego rozwiązania również w sprawach precedensowych, kiedy brak orzecznictwa i publikacji prawniczych uniemożliwia podążanie utartymi ścieżkami. 

Specjalizujemy się w odnajdywaniu nowatorskich rozwiązań. Udzielamy odpowiedzi, których nie znajdziesz w wyszukiwarce Google.

Kancelaria OZE

 
Ważne miejsce w praktyce kancelarii RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. zajmuje doradztwo w zakresie systemów wsparcia OZE, tj. aukcji OZE, systemów FIT/FIP oraz tzw. zielonych certyfikatów.
 
Łącząc wiedzę i doświadczenie w zakresie OZE z umiejętnością stosowania ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, mogę zapewnić unikalne, eksperckie wsparcie przy inwestycjach mających na celu wykorzystanie energii odnawialnej z wnętrza Ziemi (geotermia).

na naszym blogu przeczytasz o:

kancelaria oze

Postępowaniach administracyjnych, w tym o postępowaniach przed Prezesem URE

kancelaria prawna - prawo energetyczne

Postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

prawnik prawo energetyczne

Sporach regulacyjnych przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

radca prawny - prawo energetyczne

Rynku energii elektrycznej

prawnik - prawo energetyczne

Aukcjach, świadectwach pochodzenia, FIT/FIP

MAsz pytanie?
NApisz do mnie