RADCA PRAWNY KACPER SKALSKI

Prawo w energetyce
Rozwiązuję problemy prawne związane z energią elektryczną, ciepłem i gazem.

KACPER SKALSKI

Doskonale rozumiem specyfikę rynku energii.

Łączę wieloletnie doświadczenie z biznesowym pragmatyzmem. Doradzam w przystępny i praktyczny sposób.

Zapraszam do współpracy

Grzegorz Mikos

Doradztwo prawne w energetyce

Zapoznaj się z naszymi usługami

KANCELARIA REGULACYJNA

Obszary praktyki

Negocjowanie umów dzierżawy

Tania energia z OZE dla przedsiębiorstw i samorządów

Koncesje

Kary nakładane przez Prezesa URE

Spory o przyłączenie do sieci

Własna sieć dystrybucyjna

Umowy cPPA

Pozostałe artykuły

Artykuły

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Warto myśleć o przyszłości...

czytaj dalej

Na naszym blogu przeczytasz o:

Postępowaniach administracyjnych, w tym o postępowaniach przed Prezesem URE
Postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

Sporach regulacyjnych przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rynku energii elektrycznej

Aukcjach, świadectwach pochodzenia, FIT/FIP

Prawo energetyczne w firmie

Problemy z pogranicza prawa i energetyki są codziennością hoteli, centrów handlowych, parków logistycznych czy centrów przetwarzania danych. Duże zużycie energii to nie tylko znaczący wydatek, ale także duże możliwości. Rozwiązuję problemy z zakresu prawa energetycznego, z jakimi boryka się biznes. Przygotowuję opinie prawne, które pomagają podejmować nawet trudne decyzje. Uczestniczę w sporządzaniu strategii rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prawne planowanym przedsięwzięciom.

Specjalistyczne doradztwo dla branży OZE

Moja praktyka w ramach zespołu prawa energetycznego RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. obejmuje specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa energetycznego oraz systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE). Wąska specjalizacja umożliwia szybkie rozwiązywanie złożonych problemów prawnych.

W ramach praktyki zespołu prawa energetycznego kancelarii RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. zapewniam eksperckie wsparcie firmom z branży energetycznej – zarówno tym o ugruntowanej pozycji na rynku, jak również energetycznym start – upom. Wyjaśniając zawiłe regulacje w prosty sposób zapewniam wsparcie prawne osobom, które dopiero przymierzają się do inwestycji w OZE.

Kancelaria OZE

Ważne miejsce w praktyce kancelarii RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. zajmuje doradztwo w zakresie systemów wsparcia OZE, tj. aukcji OZE, systemów FIT/FIP oraz tzw. zielonych certyfikatów.

Łącząc wiedzę i doświadczenie w zakresie OZE z umiejętnością stosowania ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, mogę zapewnić unikalne, eksperckie wsparcie przy inwestycjach mających na celu wykorzystanie energii odnawialnej z wnętrza Ziemi (geotermia).

Doradztwo prawne dla energetyki

Sektor energetyczny podlega nieustannym przemianom. Jeszcze kilka lat temu inwestycje w nowe moce wytwórcze zarezerwowane były dla wielkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz międzynarodowych koncernów. Dynamiczny rozwój technologii oraz liberalizacja przepisów w ostatnich latach sprawiły, że inwestycje w farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy biogazownie stały się dostępne dla coraz większego grona przedsiębiorców. Również tych, dla których wytwarzanie czy dystrybucja energii elektrycznej nie są podstawową działalnością. Pomagam stawić czoła wyzwaniom, które wiążą się z inwestycją w wytwarzanie energii z OZE. Ponadto, zapewniam specjalistyczne wsparcie firmom, które wykorzystują energię z OZE w swojej działalności.

Współpraca z prawnikami zespołu prawa energetycznego RSP Legal – Raczyński Skalski Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. pozwala na wypracowanie optymalnej formuły prowadzenia biznesu i uniknięcie zagrożeń wynikających z niestabilnego otoczenia prawnego. Doświadczenie zdobyte w organach administracji rządowej, a także znajomość realiów biznesowych pozwalają na znalezienie optymalnego rozwiązania również w sprawach precedensowych, kiedy brak orzecznictwa i publikacji prawniczych uniemożliwia podążanie utartymi ścieżkami.

Specjalizujemy się w odnajdywaniu nowatorskich rozwiązań. Udzielamy odpowiedzi, których nie znajdziesz w wyszukiwarce Google.

Twój startup w branży energetycznej

Warto dobrze zacząć. Jeżeli zamierzasz prowadzić biznes, potrzebujesz doradztwa w zakresie prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, własności intelektualnej, RODO oraz podatków.

Planując biznes w branży energetycznej, należy także uwzględnić polskie i unijne regulacje. Zapewniam konsultację w zakresie optymalnej formy prowadzenia biznesu, z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych (specyficznych dla energetyki) i podatkowych.

Zaangażowanie doradców na wczesnym etapie pozwala na prowadzenie biznesu we właściwych ramach. Unikając biznesowych „chorób wieku dziecięcego”, łatwiej jest na późniejszym etapie pozyskać kapitał na rozwój, sprzedać udziały inwestorowi strategicznemu lub zaistnieć na New Connect.

Twoje pierwsze kroki w branży energetycznej

Niskie stopy procentowe, jak również zmiany na rynku najmu mieszkań w związku z COVID 19 sprawiły, że inwestowaniem w duże farmy fotowoltaiczne coraz częściej interesują się osoby i przedsiębiorstwa, które nie miały dotychczas wiele wspólnego z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Zaangażowanie prawnika nie gwarantuje sukcesu biznesowego, ale znacząco zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcesz porozmawiać o optymalnej formie prowadzenia biznesu, zakładaniu spółek projektowych, procesie inwestycyjnym, postępowaniu prekwalifikacyjnym w związku z aukcją OZE, umowie dzierżawy lub o innych umowach, jakie musisz zawrzeć, zanim rozpoczniesz sprzedaż energii ze swojej elektrowni.

Farmy fotowoltaiczne – obsługa prawna

Stopy procentowe utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie oraz wysokie ceny energii skłaniają do inwestycji w farmy fotowoltaiczne….

Czytaj więcej

Doradztwo prawne – dystrybucja energii elektrycznej

W polu zainteresowania właścicieli powierzchni magazynowych, handlowych lub produkcyjnych coraz częściej znajduje się prowadzenie biznesu w zakresie dystrybucji energii elektrycznej….

Czytaj więcej

Doradztwo prawne w zakresie elektromobilności

Od 2035 r. na rynek w Unii Europejskiej nie będzie można wprowadzać samochodów z silnikiem spalinowym. Pojazdy spalinowe będą stopniowo wypierane…

Czytaj więcej

Magazynowanie energii – prawnik

Magazyny energii pozwalają na pełniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie niestabilnych, odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej

Masz pytania?
Napisz do nas

Zadzwoń już teraz!