Kancelaria Regulacyjna

Farmy fotowoltaiczne – obsługa prawna

farma fotowoltaiczna

Stopy procentowe utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie oraz wysokie ceny energii skłaniają do inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Trend ten objął również osoby i przedsiębiorstwa, które z wytwarzaniem energii elektrycznej nie miały dotychczas wiele wspólnego.

Do inwestycji w farmy fotowoltaiczne skłaniają również:

 

– restrykcyjne przepisy w zakresie lokowania turbin wiatrowych,

– przedłużenie systemu aukcyjnego,

– planowane wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji wirtualnego prosumenta,

– korzyści związane z przyłączeniem nowych mocy wytwórczych „za licznikiem” zakładu przemysłowego, co pozwala na uniknięcie opłaty dystrybucyjnej.

 

Obsługa prawna farm fotowoltaicznych polega na:

  • negocjowaniu, sporządzaniu lub opiniowaniu umów z właścicielami gruntów;
  • negocjowaniu, sporządzaniu lub opiniowaniu umów w procesie inwestycyjnym, np. umowy o prace projektowe, umowy z producentami urządzeń;
  • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji;
  • przygotowaniu projektów PV do aukcji OZE;
  • negocjowaniu, przygotowaniu lub analizie umów cPPA
  • negocjowaniu, przygotowaniu lub analizie umów serwisowowych;
  • przygotowywaniu przystępnych analiz prawnych;
  • tworzeniu spółek projektowych.


farma fotowoltaiczna

Pierwsze kroki inwestora

Moje opracowania i rekomendacje mają charakter analiz prawnych sporządzanych przez radcę prawnego. Aspekty techniczne i biznesowe uwzględniam w takim zakresie, w jakim mogą one stanowić punkt odniesienia do rozważań prawnych – przy założeniu, że przepisy znajdują zastosowanie w określonym  środowisku technicznym i w określonych realiach gospodarczych.

Jednak doradztwo prawne nie zastępuje doradztwa biznesowego i technicznego. Jeżeli chcecie Państwo stawiać pierwsze kroki w biznesie polegającym na wytwarzaniu energii i szukacie doradztwa innego niż doradztwo prawne, z przyjemnością przekażę kontakt do właściwych osób lub instytucji.

Omówienie pomysłu na biznes z osobami, które od wielu lat z sukcesem zajmują się wytwarzaniem energii, może przyczynić się skrystalizowania się wizji przyszłej działalności. Ja zaś, zajmując się obsługą prawną farmy fotowoltaicznej, pomogę osadzić pomysł na biznes w ramach prawnych i regulacyjnych.

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce: