Kancelaria Regulacyjna

Farma fotowoltaiczna. Cena energii ze słońca w aukcji OZE

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie tegorocznych aukcji OZE. Warunkiem osiągnięcie sukcesu biznesowego jest odpowiednie skalkulowanie oferty. Kalkulacja powinna uwzględniać cały szereg wydatków, związanych z przygotowaniem gruntu (np. konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej), zakupem i montażem urządzeń etc.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Cena referencyjna energii wytworzonej elektrowni fotowoltaicznej

Kalkulując ofertę na potrzeby nadchodzącej aukcji, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych, tj. maksymalnych cen energii elektrycznej, jakie  można zaoferować w aukcji dla poszczególnych technologii OZE.

Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii:
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej  
360 zł/MWh;
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego
do wytwarzania energii elektrycznej  
340 zł/MWh;

Wydaje się, że w ograniczonym zakresie punktem odniesienia mogą być również ceny uzyskane w poprzednich aukcjach.

W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn. „AZ/9/2019”, przeprowadzonej 10 grudnia 2019 r. mogli, wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, określonych w art. 77 ust. 5 pkt 16 i 21 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Aukcja ta dotyczyła zatem energii elektrycznej wytworzonej w instalacji:

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie (lądowe farmy wiatrowe) art. 77 ust. 5 pkt 16 ustawy o odnawialnych źródłach energii
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego (farmy PV) do wytwarzania energii elektrycznej art. 77 ust. 5 pkt 21 ustawy o odnawialnych źródłach energii

W aukcji złożono łącznie 1044 oferty. Wygrało 759 ofert. Liczba ofert, które wygrały aukcję wyniosła 759. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 269,00 zł/MWh. Maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła zaś 327,00 zł/MWh.

Kto wygrywa aukcję OZE

Należy pamiętać, że aukcję wygrywają uczestnicy aukcji:

1) którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, oraz

2) których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej
w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Kto pierwszy, ten lepszy

W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii, o sprzedaży energii elektrycznej rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Czas wsparcia

Okres wsparcia (zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego lub prawa do pokrycia ujemnego salda), nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej instalacji OZE, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia (dotyczy starych, migrujących instalacji), albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji (nowe projekty).

Poniższa informacja nie jest poradą prawną ani ekspertyzą biznesową. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie energetycznym. Korzystanie z opinii prawnych, memorandów i ekspertyz prawnika specjalizującego się w OZE zwiększa bezpieczeństwo osób prowadzących działalność gospodarczą oraz kadry zarządzającej.  Zapraszam do współpracy.

Dla właścicieli gruntów

negocjacje umów dzierżawy pod

PV oraz turbiny wiatrowe

Zaangażowanie radcy prawnego przy umowie dzierżawy jest inwestycją,
która może procentować przez wiele lat.

szybko
fachowo
wygodnie

Usługa obejmuje: analizę umowy do 14 stron, wskazanie ewentualnych zagrożeń, zaproponowanie bezpiecznych postanowień i ich zredagowanie.

Cena usługi: 1 230 złotych