Kancelaria Regulacyjna

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Odbiorcy

Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną, która – jeżeli projektowane zmiany zostaną uchwalone –  zmieni obecnie istniejący kształt rynku energii elektrycznej w Polsce.

Tematyka

 

Dnia 2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Odejście od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich jest jedną spośród istotnych zmian, jakie projektowana ustawa wprowadzi na polskim rynku energii. 

W toku szkolenia poruszyłem takie tematy, jak:

  1. Projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów
  2. Schyłek systemu opustów – szanse dla przedsiębiorstw obrotu
  3. Obywatelskie społeczności energetyczne
  4. Taryfy dynamiczne i odpowiedź odbioru

Ponadto przedstawiłem Słuchaczom informacje o projektowanych przepisach w zakresie instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw - Grzegorz Mikos