Kategorie
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy

Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze nie jest już tylko ciekawostką przyrodniczą, ale także problemem politycznym.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza określone zostały w głównej mierze w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz w  aktach prawa miejscowego. 

 Znam praktyczne problemy związane ze stosowaniem w gminie przepisów w zakresie ochrony powietrza. Doradztwo w tym zakresie jest ważnym elementem mojej praktyki prawniczej.

Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami.

Tematyka

 

Program:

 

I. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych – uwarunkowania prawne ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gminy 


1. Czym jest program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych
2. Opracowanie i uchwalenie programu ochrony powietrza
3. Obowiązki gmin
4. Kary administracyjne


II. Uchwały antysmogowe


1. Uwarunkowania prawne
2. Uchwały antysmogowe w orzecznictwie


III. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

IV. Gminne dotacje na ochronę środowiska – uwarunkowania prawne


1. Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji
2. Gminne dotacje w orzecznictwie sądów
3. Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisjiV. Czyste Powietrze i Mój Prąd – rola gminy

VI. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

VII. Elektromobilność w gminie – uwarunkowania prawne

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska- Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy

Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami. 

6 maja 2021 r. przeprowadziłem dla RES Edukacja Konferencję, składającą się z trzech bloków tematycznych:

Tematyka

 

BLOK  I

 

Kompendium wiedzy o systemach wsparcia odnawialnych źródeł energii z ustawy OZE

Prosumencki system opustów;

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii;

Sprzedawca zobowiązany i Zarządca Rozliczeń;

Świadectwa pochodenia;

Aukcyjny system wsparcia;

Systemy FIT i FIP;

Gwarancje pochodzenia.

 

BLOK II 

 

Uchwały w przedmiocie dotacji na modernizację kotłowni i wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów

Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji

Gminne dotacje w orzecznictwie sądów

Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisji.

 

BLOK III

 

Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Podstawy regulacji w energetyce

1. Zasady organizacji rynku energii elektrycznej, podstawowe pojęcia z ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o OZE;

2. Konkurencyjny rynek obrotu energią elektryczną i monopol naturalny przedsiębiorstw sieciowych – konsekwencje dla działalności gminy ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;

3. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, wskazane w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o OZE.

Rynek energii elektrycznej

1. Z czego wynika cena energii;

2. Umowy na rynku energii elektrycznej;

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii- Grzegorz Mikos