Kancelaria Regulacyjna

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy

Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami. 

6 maja 2021 r. przeprowadziłem dla RES Edukacja Konferencję, składającą się z trzech bloków tematycznych:

Tematyka

 

BLOK  I

 

Kompendium wiedzy o systemach wsparcia odnawialnych źródeł energii z ustawy OZE

Prosumencki system opustów;

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii;

Sprzedawca zobowiązany i Zarządca Rozliczeń;

Świadectwa pochodenia;

Aukcyjny system wsparcia;

Systemy FIT i FIP;

Gwarancje pochodzenia.

 

BLOK II 

 

Uchwały w przedmiocie dotacji na modernizację kotłowni i wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów

Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji

Gminne dotacje w orzecznictwie sądów

Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisji.

 

BLOK III

 

Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Podstawy regulacji w energetyce

1. Zasady organizacji rynku energii elektrycznej, podstawowe pojęcia z ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o OZE;

2. Konkurencyjny rynek obrotu energią elektryczną i monopol naturalny przedsiębiorstw sieciowych – konsekwencje dla działalności gminy ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;

3. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, wskazane w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o OZE.

Rynek energii elektrycznej

1. Z czego wynika cena energii;

2. Umowy na rynku energii elektrycznej;

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii- Grzegorz Mikos