Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki to organ powołany w celu regulacji gospodarki paliwami i energią, kształtowania polskiej polityki energetycznej i wspierania konkurencji. Wobec przynależności do branży regulacyjnej, postępowanie odwoławcze...
Zadzwoń już teraz!