Sukcesja

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Warto myśleć o przyszłości biznesu – także o przyszłości koncesji Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się – jeszcze...
Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki to organ powołany w celu regulacji gospodarki paliwami i energią, kształtowania polskiej polityki energetycznej i wspierania konkurencji. Wobec przynależności do branży regulacyjnej, postępowanie odwoławcze...
Zadzwoń już teraz!