Kancelaria Regulacyjna

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy

15 czerwca 2021 r. na konferencji pn. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym,

Tematyka

 

Rosnące ceny energii elektrycznej i ciepła mają istotny wpływ na konkurencyjność zakładów przemysłowych działających na terenie Polski. 

Przewiduje się, że w nadchodzących latach energia elektryczna i ciepło będą drożeć. Polski biznes, dążąc do utrzymania konkurencyjności, z coraz większą życzliwością rozważa inwestycje we własne moce wytwórcze. 

Przedstawiłem Słuchaczom uwarunkowania regulacyjne dla inwestycji we własne źródła kogeneracyjne. 

Odbiorcy dowiedzieli się m.in., jakie modele zastosować żeby uniknąć konieczności uiszczania opłat dystrybucyjnych (tzw. autokonsumpcja).

Ponadto, przedstawiłem dostępne na rynku systemy wsparcia dla kogeneracji.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym - Grzegorz Mikos