Kategorie
Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy

15 czerwca 2021 r. na konferencji pn. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym,

Tematyka

 

Rosnące ceny energii elektrycznej i ciepła mają istotny wpływ na konkurencyjność zakładów przemysłowych działających na terenie Polski. 

Przewiduje się, że w nadchodzących latach energia elektryczna i ciepło będą drożeć. Polski biznes, dążąc do utrzymania konkurencyjności, z coraz większą życzliwością rozważa inwestycje we własne moce wytwórcze. 

Przedstawiłem Słuchaczom uwarunkowania regulacyjne dla inwestycji we własne źródła kogeneracyjne. 

Odbiorcy dowiedzieli się m.in., jakie modele zastosować żeby uniknąć konieczności uiszczania opłat dystrybucyjnych (tzw. autokonsumpcja).

Ponadto, przedstawiłem dostępne na rynku systemy wsparcia dla kogeneracji.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym - Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Odbiorcy

Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną, która – jeżeli projektowane zmiany zostaną uchwalone –  zmieni obecnie istniejący kształt rynku energii elektrycznej w Polsce.

Tematyka

 

Dnia 2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Odejście od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich jest jedną spośród istotnych zmian, jakie projektowana ustawa wprowadzi na polskim rynku energii. 

W toku szkolenia poruszyłem takie tematy, jak:

  1. Projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów
  2. Schyłek systemu opustów – szanse dla przedsiębiorstw obrotu
  3. Obywatelskie społeczności energetyczne
  4. Taryfy dynamiczne i odpowiedź odbioru

Ponadto przedstawiłem Słuchaczom informacje o projektowanych przepisach w zakresie instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw - Grzegorz Mikos