Kategorie
Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy

15 czerwca 2021 r. na konferencji pn. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym,

Tematyka

 

Rosnące ceny energii elektrycznej i ciepła mają istotny wpływ na konkurencyjność zakładów przemysłowych działających na terenie Polski. 

Przewiduje się, że w nadchodzących latach energia elektryczna i ciepło będą drożeć. Polski biznes, dążąc do utrzymania konkurencyjności, z coraz większą życzliwością rozważa inwestycje we własne moce wytwórcze. 

Przedstawiłem Słuchaczom uwarunkowania regulacyjne dla inwestycji we własne źródła kogeneracyjne. 

Odbiorcy dowiedzieli się m.in., jakie modele zastosować żeby uniknąć konieczności uiszczania opłat dystrybucyjnych (tzw. autokonsumpcja).

Ponadto, przedstawiłem dostępne na rynku systemy wsparcia dla kogeneracji.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym - Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Odbiorcy

Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną, która – jeżeli projektowane zmiany zostaną uchwalone –  zmieni obecnie istniejący kształt rynku energii elektrycznej w Polsce.

Tematyka

 

Dnia 2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Odejście od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich jest jedną spośród istotnych zmian, jakie projektowana ustawa wprowadzi na polskim rynku energii. 

W toku szkolenia poruszyłem takie tematy, jak:

  1. Projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów
  2. Schyłek systemu opustów – szanse dla przedsiębiorstw obrotu
  3. Obywatelskie społeczności energetyczne
  4. Taryfy dynamiczne i odpowiedź odbioru

Ponadto przedstawiłem Słuchaczom informacje o projektowanych przepisach w zakresie instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Prosument - zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw - Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy

Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze nie jest już tylko ciekawostką przyrodniczą, ale także problemem politycznym.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza określone zostały w głównej mierze w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz w  aktach prawa miejscowego. 

 Znam praktyczne problemy związane ze stosowaniem w gminie przepisów w zakresie ochrony powietrza. Doradztwo w tym zakresie jest ważnym elementem mojej praktyki prawniczej.

Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami.

Tematyka

 

Program:

 

I. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych – uwarunkowania prawne ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gminy 


1. Czym jest program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych
2. Opracowanie i uchwalenie programu ochrony powietrza
3. Obowiązki gmin
4. Kary administracyjne


II. Uchwały antysmogowe


1. Uwarunkowania prawne
2. Uchwały antysmogowe w orzecznictwie


III. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

IV. Gminne dotacje na ochronę środowiska – uwarunkowania prawne


1. Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji
2. Gminne dotacje w orzecznictwie sądów
3. Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisjiV. Czyste Powietrze i Mój Prąd – rola gminy

VI. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

VII. Elektromobilność w gminie – uwarunkowania prawne

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska- Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy

Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami. 

6 maja 2021 r. przeprowadziłem dla RES Edukacja Konferencję, składającą się z trzech bloków tematycznych:

Tematyka

 

BLOK  I

 

Kompendium wiedzy o systemach wsparcia odnawialnych źródeł energii z ustawy OZE

Prosumencki system opustów;

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii;

Sprzedawca zobowiązany i Zarządca Rozliczeń;

Świadectwa pochodenia;

Aukcyjny system wsparcia;

Systemy FIT i FIP;

Gwarancje pochodzenia.

 

BLOK II 

 

Uchwały w przedmiocie dotacji na modernizację kotłowni i wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów

Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji

Gminne dotacje w orzecznictwie sądów

Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisji.

 

BLOK III

 

Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Podstawy regulacji w energetyce

1. Zasady organizacji rynku energii elektrycznej, podstawowe pojęcia z ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o OZE;

2. Konkurencyjny rynek obrotu energią elektryczną i monopol naturalny przedsiębiorstw sieciowych – konsekwencje dla działalności gminy ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;

3. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, wskazane w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o OZE.

Rynek energii elektrycznej

1. Z czego wynika cena energii;

2. Umowy na rynku energii elektrycznej;

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii- Grzegorz Mikos
Kategorie
Szkolenia

Fotowoltaika – aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach

Fotowoltaika - aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach

Odbiorcy

Doradztwo na rzecz operatorów nieruchomości komercyjnych i deweloperów stanowi ważną część praktyki kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska.

Tematyka

 

Przedstawiłem słuchaczom modele inwestycji w instalacje fotowoltaiczne przez operatorów nieruchomości komercyjnych. Omówiłem przy tym uwarunkowania prawne, których każdy menedżer w branży nieruchomości musi być świadomy. Zapoznałem uczestników webinaru z uwarunkowaniami, których zlekceważenie grozi “przepaleniem” środków przeznaczonych na inwestycję. Udzieliłem również praktycznych wskazówek, których zastosowanie może przyspieszyć zwrot z inwestycji w fotowoltaikę.

 

 

Fotowoltaika - aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach - Grzegorz Mikos