Kancelaria Regulacyjna

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy

Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze nie jest już tylko ciekawostką przyrodniczą, ale także problemem politycznym.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza określone zostały w głównej mierze w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz w  aktach prawa miejscowego. 

 Znam praktyczne problemy związane ze stosowaniem w gminie przepisów w zakresie ochrony powietrza. Doradztwo w tym zakresie jest ważnym elementem mojej praktyki prawniczej.

Z przyjemnością dzielę się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z Słuczaczami.

Tematyka

 

Program:

 

I. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych – uwarunkowania prawne ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gminy 


1. Czym jest program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych
2. Opracowanie i uchwalenie programu ochrony powietrza
3. Obowiązki gmin
4. Kary administracyjne


II. Uchwały antysmogowe


1. Uwarunkowania prawne
2. Uchwały antysmogowe w orzecznictwie


III. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

IV. Gminne dotacje na ochronę środowiska – uwarunkowania prawne


1. Specyfika dotacji na ochronę środowiska na tle innych dotacji
2. Gminne dotacje w orzecznictwie sądów
3. Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem i przekazywaniem dotacji – omówienie regulacji i kazusy na podstawie orzecznictwa komisjiV. Czyste Powietrze i Mój Prąd – rola gminy

VI. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

VII. Elektromobilność w gminie – uwarunkowania prawne

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska- Grzegorz Mikos