Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu RP.

Szczegółowe informacje na temat zakresu nowelizacji znaleźć można na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Służby prasowe Rządu informują, że „Rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 30 czerwca 2021 r. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE”.

Niektóre spośród zmian, jakie przynieść ma nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Aukcje OZE do 31 grudnia 2021 r.

– aukcje dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r.

Systemy FIT i FIP do 30 czerwca 2024 r.

przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. programu wsparcia  polegającego na sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie (FiT) i programu wsparcia polegającego na prawie do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FiP).

Omówienie systemu FIT

Dłuższe terminy po uzyskaniu notyfikacji

Po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r.

Skutkiem notyfikacji będzie przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji OZE

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po stałej cenie (FIT) oraz prawo do otrzymywania opłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FIP)

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawo do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Prawo mniej opresyjne dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja zakłada ograniczenie obowiązków regulacyjnych dla właścicieli instalacji OZE poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małych instalacji.

Próg mocy zainstalowanej elektrycznej małej instalacji zostanie podniesiony0,5 MW do 1 MW. Podniesienie progu mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE o mocy od 0,5 MW do 1 MW nie będzie wymagało uzyskania koncesji – będzie to działalność regulowana.

Więcej przejrzystości dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja  potwierdzi praktykę Prezesa URE, opisaną w Informacji nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”.

Zgodnie z ww. stanowiskiem Regulatora, pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy  rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach  tej jednostki (kW, MW).
Stanowiska, tzw. informacje Prezesa URE, są cennym źródłem wiedzy na temat praktyki stosowania prawa energetycznego.

Nowelizacja ustawy OZE przewiduje wiele innych rozwiązań, których omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Ustawę OZE czeka kolejna nowelizacja. Kwestią czasu jest uregulowanie instytucji wirtualnego prosumenta. Zainteresowanych zachęcam do lektury artykułu red. Magdaleny Skłodowskiej na łamach portalu Wysokie Napięcie pt. Wirtualny prosument zbliża się do polskiego rynku.

Sposobnością do pogłębienia wiedzy na temat nowelizacji ustawy OZE będzie wydarzenie, które odbędzie się 14 czerwca 2021 r. pt. Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Poprowadzę panel pn. Projekt nowelizacji Ustawy o OZE, gdzie przybliżę m.in. główne założenia ustawy, projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów oraz instytucję prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences S.A.

dzierżawa fotowoltaika
kancelaria odnawialne źródła energii

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce:

Zobacz również:

prawnik OZE

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

Real Estate Magazine jest ważnym magazynem specjalistycznym skierowanym do deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Kancelaria Raczyński Skalski &...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Czytaj dalej
obszarypraktyk Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy
Czytaj dalej
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Odbiorcy Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną,...
Czytaj dalej
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze...
Czytaj dalej
Szkolenia

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Odbiorcy Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Szkolenia, webinaria i warsztaty z prawa energetycznego – wiosna 2021 r. Kalendarium wydarzeń

Dla właścicieli firm, menedżerów, deweloperów czy zarządców nieruchomości, prawo jest przede wszystkim narzędziem do realizacji celów biznesowych. W związku z...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Warto myśleć o przyszłości biznesu - także...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Transport turbin wiatrowych – gdy prawo transportu drogowego wiąże się z energetyką

Zanim rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym, przez 2 lata pracowałem w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – w Biurze Prawnym....
Czytaj dalej
Szkolenia

Fotowoltaika – aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach

Odbiorcy Doradztwo na rzecz operatorów nieruchomości komercyjnych i deweloperów stanowi ważną część praktyki kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Webinar dla inwestorów i zarządców nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych

22 marca w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się webinar pt. Fotowoltaika i inne alternatywne źródła energii dla obiektów komercyjnych...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Podstawowe informacje na temat odwołań od decyzji Prezesa URE
Czytaj dalej
Postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) prawnik OZE

Skarga na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Czym zajmuje się sąd administracyjny   Sądy administracyjne zostały powołane do sądowej kontroli administracji publicznej. Kontrola ta odbywa się poprzez...
Czytaj dalej
Aukcje, świadectwa pochodzenia, FIT/FIP prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Spółka z o.o. jako forma prawna dla projektu OZE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to wygodna i nieskomplikowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jako spółka kapitałowa, w zasadach swojego funkcjonowania podlega...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje na temat umowy dzierżawy

Czas, na jaki zawierana jest umowa dzierżawy, wiążąca właściciela gruntu z organizatorem farmy fotowoltaicznej, niejednokrotnie trwa dłużej niż małżeństwo. Rozstanie...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Istotne zmiany regulacyjne – nowelizacja rozporządzenia systemowego

16 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Co autor miał na myśli? Kilka słów o uzasadnieniu ustawy

  W większości przypadków prawnicy mogą rozwiązać problem klienta, korzystając z popularnych systemów informacji prawnej (Lex, Legalis). Systemy te zawierają...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Prosument zbiorowy

Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Ile mikroinstalacji może mieć prosument

Wstęp Coraz częściej Polacy doceniają korzyści związane z korzystaniem z prosumenckiego systemu wsparcia, nazywanego też systemem opustów. Niniejszy artykuł odpowiada...
Czytaj dalej
Zadzwoń już teraz!