Kancelaria Regulacyjna

Farma fotowoltaiczna na gruncie rolnym

Wstęp

Odrolnienie gruntu wielu Polakom wciąż kojarzy się z aferą,
która latem 2007 r. wstrząsnęła polską sceną polityczną, przyczyniając się do upadku wielu prominentnych postaci. Przed koniecznością odrolnienia stają również inwestorzy, którzy zamierzają posadowić na gruncie rolnym farmę fotowoltaiczną. Celem niniejszego artykułu jest odczarowanie ww. procedury.

Klasy gleb gruntów ornych i użytków zielonych

Wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb,
IVa, IVb, V, VI i 6 klas użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI:

Klasa gleby:Jakość glebyZmiana przeznaczenia gruntów
Igleby orne najlepszezgoda Ministra
IIgleby orne bardzo dobrezgoda Ministra
III (a i b)gleby orne średnio dobrezgoda Ministra
IV(a i b)gleby orne średnieMPZP lub decyzja o WZ
Vgleby orne słabeMPZP lub decyzja o WZ
VIgleby orne najsłabszeMPZP lub decyzja o WZ

Niniejszy artykuł dotyczy odrolnienia gruntów średnich, słabych i najsłabszych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani doradztwem prawnym dotyczącym odrolnienia gruntów najlepszych, dobrych oraz średnio dobrych, zachęcam do kontaktu.

Procedura odrolnienia składa się z dwóch etapów.

ETAP I. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

Zmiana może nastąpić w toku procedury sporządzania MPZP lub
na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Bardziej skomplikowana jest zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, tj. najlepszych gruntów. Zmiana ta wymaga zgody ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Wszelkie grunty rolne poza klasami I-III, stanowią
nieruchomości rolne, względem których dopuszcza się zmianę przeznaczenia w drodze warunków zabudowy.

Przepisów ograniczających wykorzystanie gruntów rolnych klas
I–III, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach
administracyjnych miast.

ETAP II. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Organem właściwym do wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z
produkcji rolnej jest starosta.

Przez wyłączenie gruntów z produkcji rolnej rozumieć należy rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów. Wyłączenie gruntów z produkcji powinno poprzedzać złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV,
IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

Z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wiąże się konieczność ponoszenia opłat.

W wielu przypadkach możliwość odrolnienia gruntu decyduje o tym, czy możliwe jest jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej

Prawnik OZE

Powierzenie przeprowadzenia badania stanu prawnego gruntu (tzw. due diligence), doświadczonym prawnikom, znacznie zwiększa bezpieczeństwo prawne inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w farmy fotowoltaiczne.

Dla właścicieli gruntów

negocjacje umów dzierżawy pod

PV oraz turbiny wiatrowe

Zaangażowanie radcy prawnego przy umowie dzierżawy jest inwestycją,
która może procentować przez wiele lat.

szybko
fachowo
wygodnie

Usługa obejmuje: analizę umowy do 14 stron, wskazanie ewentualnych zagrożeń, zaproponowanie bezpiecznych postanowień i ich zredagowanie.

Cena usługi: 1 230 złotych