Farma fotowoltaiczna na gruncie rolnym

Wstęp

Odrolnienie gruntu wielu Polakom wciąż kojarzy się z aferą,
która latem 2007 r. wstrząsnęła polską sceną polityczną, przyczyniając się do upadku wielu prominentnych postaci. Przed koniecznością odrolnienia stają również inwestorzy, którzy zamierzają posadowić na gruncie rolnym farmę fotowoltaiczną. Celem niniejszego artykułu jest odczarowanie ww. procedury.

Klasy gleb gruntów ornych i użytków zielonych

Wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb,
IVa, IVb, V, VI i 6 klas użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI:

Klasa gleby:Jakość glebyZmiana przeznaczenia gruntów
Igleby orne najlepszezgoda Ministra
IIgleby orne bardzo dobrezgoda Ministra
III (a i b)gleby orne średnio dobrezgoda Ministra
IV(a i b)gleby orne średnieMPZP lub decyzja o WZ
Vgleby orne słabeMPZP lub decyzja o WZ
VIgleby orne najsłabszeMPZP lub decyzja o WZ

Niniejszy artykuł dotyczy odrolnienia gruntów średnich, słabych i najsłabszych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani doradztwem prawnym dotyczącym odrolnienia gruntów najlepszych, dobrych oraz średnio dobrych, zachęcam do kontaktu.

Procedura odrolnienia składa się z dwóch etapów.

ETAP I. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

Zmiana może nastąpić w toku procedury sporządzania MPZP lub
na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Bardziej skomplikowana jest zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, tj. najlepszych gruntów. Zmiana ta wymaga zgody ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Wszelkie grunty rolne poza klasami I-III, stanowią
nieruchomości rolne, względem których dopuszcza się zmianę przeznaczenia w drodze warunków zabudowy.

Przepisów ograniczających wykorzystanie gruntów rolnych klas
I–III, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach
administracyjnych miast.

ETAP II. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Organem właściwym do wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z
produkcji rolnej jest starosta.

Przez wyłączenie gruntów z produkcji rolnej rozumieć należy rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów. Wyłączenie gruntów z produkcji powinno poprzedzać złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV,
IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

Z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wiąże się konieczność ponoszenia opłat.

W wielu przypadkach możliwość odrolnienia gruntu decyduje o tym, czy możliwe jest jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej

Prawnik OZE

Powierzenie przeprowadzenia badania stanu prawnego gruntu (tzw. due diligence), doświadczonym prawnikom, znacznie zwiększa bezpieczeństwo prawne inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w farmy fotowoltaiczne.

Zobacz również:

prawnik OZE

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

Real Estate Magazine jest ważnym magazynem specjalistycznym skierowanym do deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Kancelaria Raczyński Skalski &...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Czytaj dalej
obszarypraktyk Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy
Czytaj dalej
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Odbiorcy Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną,...
Czytaj dalej
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze...
Czytaj dalej
Szkolenia

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Odbiorcy Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Szkolenia, webinaria i warsztaty z prawa energetycznego – wiosna 2021 r. Kalendarium wydarzeń

Dla właścicieli firm, menedżerów, deweloperów czy zarządców nieruchomości, prawo jest przede wszystkim narzędziem do realizacji celów biznesowych. W związku z...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Warto myśleć o przyszłości biznesu - także...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Transport turbin wiatrowych – gdy prawo transportu drogowego wiąże się z energetyką

Zanim rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym, przez 2 lata pracowałem w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – w Biurze Prawnym....
Czytaj dalej
Szkolenia

Fotowoltaika – aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach

Odbiorcy Doradztwo na rzecz operatorów nieruchomości komercyjnych i deweloperów stanowi ważną część praktyki kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Webinar dla inwestorów i zarządców nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych

22 marca w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się webinar pt. Fotowoltaika i inne alternatywne źródła energii dla obiektów komercyjnych...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Podstawowe informacje na temat odwołań od decyzji Prezesa URE
Czytaj dalej
Postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) prawnik OZE

Skarga na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Czym zajmuje się sąd administracyjny   Sądy administracyjne zostały powołane do sądowej kontroli administracji publicznej. Kontrola ta odbywa się poprzez...
Czytaj dalej
Aukcje, świadectwa pochodzenia, FIT/FIP prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Spółka z o.o. jako forma prawna dla projektu OZE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to wygodna i nieskomplikowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jako spółka kapitałowa, w zasadach swojego funkcjonowania podlega...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje na temat umowy dzierżawy

Czas, na jaki zawierana jest umowa dzierżawy, wiążąca właściciela gruntu z organizatorem farmy fotowoltaicznej, niejednokrotnie trwa dłużej niż małżeństwo. Rozstanie...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Istotne zmiany regulacyjne – nowelizacja rozporządzenia systemowego

16 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Co autor miał na myśli? Kilka słów o uzasadnieniu ustawy

  W większości przypadków prawnicy mogą rozwiązać problem klienta, korzystając z popularnych systemów informacji prawnej (Lex, Legalis). Systemy te zawierają...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Prosument zbiorowy

Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Ile mikroinstalacji może mieć prosument

Wstęp Coraz częściej Polacy doceniają korzyści związane z korzystaniem z prosumenckiego systemu wsparcia, nazywanego też systemem opustów. Niniejszy artykuł odpowiada...
Czytaj dalej
Zadzwoń już teraz!