Kancelaria Regulacyjna

Ropa Naftowa i Gaz Ziemny w Polsce

Odbiorcy

Konferencja odbyła się 16 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Klimatu. Specjaliści z Ministerstwa Klimatu i Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego przybliżyli procedury koncesyjne, omówili obszary dedykowane do IV rundy przetargowej oraz przedstawili perspektywy odkrycia nowych złóż węglowodorów.

Tematyka

W trakcie  wystąpienia przybliżyłem przedstawicielom sektora upstream specyfikę tzw. postępowania kwalifikacyjnego, uregulowanego w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.

 

 

Ropa Naftowa i Gaz Ziemny w Polsce - Grzegorz Mikos