Magazynowanie energii – prawnik

Świadczę usługi prawne na rzecz podmiotów, które wprowadzają na polski rynek magazyny energii oraz inne innowacyjne urządzenia wykorzystujące akumulatory.

Magazyny energii pozwalają na pełniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie niestabilnych, odnawialnych źródeł energii. Ich znaczenie będzie rosnąć również ze względu na problemy sieciowych przedsiębiorstw energetycznych, które coraz bardziej niechętnie przyłączają nowe źródła. Ponadto, magazyny energii i inne urządzenia wykorzystujące akumulatory mogą odgrywać istotną rolę w systemach smart home oraz w związku z rozwojem elektromobilności.

Przykładowe projekty doradcze, zrealizowane w ostatnich miesiącach przez Kancelarię na rzecz podmiotów sprzedających magazyny energii:

 • Analiza w zakresie wymagań prawnych i regulacyjnych dla magazynów energii składających się z baterii litowo – jonowych oraz układu sterującego;
 • Opinia prawna ułatwiająca udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki model sprzedaży magazynów energii przyjąć żeby podmiot wprowadzający na rynek magazyny energii – nie mając możliwości określenia parametrów produktu – mógł skutecznie zobowiązać finalnego nabywcę magazynu do wynajęcia mu w przyszłości mocy magazynu
  i zabezpieczyć się przed udostępnianiem tych mocy innym podmiotom (takie działanie może stanowić wstęp do organizacji wirtualnej elektrowni w oparciu o zagregowane moce rozproszonych magazynów);
 • Umowa sprzedaży magazynów energii w celu ich odsprzedaży pod własną marką do odbiorcy końcowego, z objęciem wszystkich magazynów energii gwarancją producenta oraz postanowieniami zapobiegającymi prowadzeniu przez wytwórcę magazynów interesów z nabywcami magazynów energii;
 • Opinia prawna odpowiadająca na pytanie, czy ładowarki AC tak jak falowniki jednofazowe mają w Polsce takie same ograniczenia w podłączeniu do sieci? Jakie są inne istotne uwarunkowania prawno-energetyczne;
 • Analiza prawna – możliwość integrowania magazynów energii z istniejącymi elektrowniami wiatrowymi, działającymi w ramach systemu świadectw pochodzenia oraz systemu aukcyjnego

Magazynowanie energii – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 3 pkt 10k ustawy – Prawo energetyczne, przez magazyn energii elektrycznej należy rozumieć instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 59 ustawy – Prawo energetyczne, magazynowanie energii elektrycznej jest to przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną.

Wymogów, jakie spełniać muszą magazyny energii, dotyczy art. 9g ust. 4 pkt 2b ustawy – Prawo energetyczne, dodany ustawą z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093), która weszła w życie 3 lipca 2021 r.

Wymagania techniczne, jakie spełniać muszą magazyny energii, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne mają zostać zawarte w tzw. Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, tzw. IRiESD.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 2b ustawy – Prawo energetyczne, instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące (m.in.) wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej. Z powyższego wynika, że wymagań technicznych dla magazynów energii należy poszukiwać w IRiESD.

Prawo energetyczne w jego aktualnym brzmieniu zawiera ramy regulacyjne dla działalności w zakresie magazynowania energii. Nie zawiera jednak przepisów dotyczących wymogów w zakresie budowy i eksploatacji magazynów energii.
Jeśli oferujesz magazyny energii, prawnik będzie Ci potrzebny do:

 • ustalenia, jakie normy musi spełniać magazyn energii, żeby mógł być oferowany w Polsce
  i w innych krajach Unii Europejskiej;
 • negocjowania umów z producentami magazynów energii;
 • przygotowania wzorca umowy z instalatorami magazynów energii;
 • skonsultowania modelu biznesowego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Oczywiście, wymienione usługi stanowią wyłącznie przykład. Magazynowanie energii dostarcza wielu wyzwań, przy których pomóc może prawnik. Jeśli sprzedajesz lub instalujesz magazyny energii i poszukujesz kancelarii prawnej znającej tą tematykę, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce:

Zadzwoń już teraz!