Kancelaria Regulacyjna

ekspertyza prawna umów dzierzawy

dla właścicieli gruntów, pomoc prawna w negocjacjach umów dzierżawy pod PV oraz turbiny wiatrowe