Ropa Naftowa i Gaz Ziemny w Polsce

Ropa Naftowa i Gaz Ziemny w Polsce

Odbiorcy Konferencja odbyła się 16 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Klimatu. Specjaliści z Ministerstwa Klimatu i Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego przybliżyli procedury koncesyjne, omówili obszary dedykowane do IV...
Zadzwoń już teraz!